sat va act

Đối với tất cả các bạn có giấc mơ đến Mỹ du học, việc chuẩn bị cho kì thi chuẩn hóa đại học SAT và ACT là vô cùng quan trọng. Điểm SAT và ACT không chỉ quyết định bạn có được nhận vào các trường danh tiếng hay không, mà còn là một nhân tố chủ yếu để xin được những suất học bổng giá trị cao. Tuy nhiên, giữa 2 kỳ thi này có những khác biệt nhất định. Bạn nên chọn kì thi nào? EFA Việt Nam xin đưa ra ...